PRZEJDŹ DO KREATORA CV

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Piotr Michałek, ul Lipowa 2 27-300 Lipsko, adres email [email protected]

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z zasadami zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, s. 1), zwanym dalej RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu stworzenia CV w kreatorze CV jcv.pl. Twoje dane nie zostaną wykorzystane marketingowo. Nie stronie nie są wykorzystywane pliki COOKIES zewnętrznych podmiotów, nie są używane także skrypty analizujące zachowanie użytkowników CV za które nie została wniesiona opłata zostaną usunięte z systemu jcv.pl w kolejnym dniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przetwarzania danych do wykonania umowy o korzystania z kreatora jcv.pl
  • (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
  • (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu jcv.pl poprzez zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową realizowaną na Twoją rzecz przez okres 6 lat.
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz tego dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub edytując CV.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości stworzenia CV na stronie jcv.pl . Korzystanie z kreatora CV jest związane z przekazanieM danych, które jest w pełni dobrowolne.