PRZEJDŹ DO KREATORA CV

CV Programisty, CV Programistki

Data dodania: 2014-11-03

Oto kilka porad. Przede wszystkim CV musi być schludne i uporządkowane; nie powinno przekroczyć objętości dwóch stron A4.

Struktura dobrze napisanego CV powinna obejmować kilka elementów: nagłówek (w którym informujemy, kogo dotyczy CV i kiedy zostało napisane), dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, edukację, szkolenia, umiejętności. Możemy oczywiście dodać od siebie coś więcej, na przykład cele, jakie stawiamy przed sobą, aplikując na dane stanowisko czy nasze zainteresowania.

Dane kontaktowe

Wpisujemy numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. Jeśli posiadamy uzupełniony profil w serwisie LinkedIn, w danych kontaktowych możemy zamieścić link. Nie informujemy o naszym stanie cywilnym, dzieciach, etc.

Doświadczenie

Wymieniamy chronologicznie od najnowszego do najstarszego, biorąc pod uwagę najpierw datę rozpoczęcia, potem – zakończenia. Aktualne i ostatnio zajmowane stanowisko możemy krótko opisać, resztę pozostawiamy bez opisu lub opisujemy hasłowo. Zwracamy uwagę na konkretne działania – starajmy się pisać raczej o tym, co konkretnie zrobiliśmy na danym stanowisku, a nie o przypisanym do niego ogólnym zakresie obowiązków. Nie piszemy o wszystkim. Często mniej znaczy więcej. Wymieniamy tylko stanowiska, które mogą mieć znaczenie dla danego pracodawcy. W czasie wakacji pracowałeś jako barman w pubie? Doskonale, ale taka informacja jest w CV programisty całkowicie zbędna.

Jeśli nasze doświadczenie jest bardzo niewielkie, nie eksponujemy go nadmiernie, przesuwając informacje o nim za edukację.

Edukacja

Jeśli skończyliśmy studia, pomijamy informacje o liceum. Warto wspomnieć o specjalizacji i szczególnych osiągnięciach.

Szkolenia/certyfikaty

Podobnie jak w przypadku informacji o doświadczeniu zawodowym, ograniczamy się do tych najistotniejszych dla danego pracodawcy. Jeśli jednak nie możemy pochwalić się dużym doświadczeniem, możemy być w tym punkcie nieco mniej wybiórczy.

Umiejętności

W tym miejscu wymieniamy języki obce (zaznaczając poziom znajomości języka), systemy operacyjne, z jakimi współpracujemy oraz aplikacje biurowe, które potrafimy swobodnie obsługiwać. Wymieniamy także opanowane języki programowania, narzędzia programistyczne, nowe technologie i wszystko to, co może się okazać kluczowe na stanowisku, na które aplikujemy.

Zainteresowania/hobby

Warto w tym punkcie umieścić informację o projektach programistycznych realizowanych po godzinach pracy.

Czego unikać

  • Literówek i błędów interpunkcyjnych. Jeśli aplikujesz na stanowisko programisty, nieumiejętne stosowanie znaków interpunkcyjnych i separatorów nie przedstawia twoich kompetencji zawodowych w najlepszym świetle.
  • Nadmiaru informacji - Nie dołączaj do CV referencji i dłuższych opisów wykonanych projektów. Do dokładnego omówienia punktów zawartych w twoim CV służy rozmowa kwalifikacyjna.
  • Błędów w nazwach marek i technologii. Brzmi zabawnie, ale zdarza się dosyć często, nawet osobom, którym nie można zarzucić niekompetencji. Pamiętaj: Linux, a nie linuks, MySQL a nie Mysql, PHP, a nie php.