PRZEJDŹ DO KREATORA CV

Nowe wzory CV

Data dodania: 2019-02-03

W kreatorze CV jcv.pl zostały dodane cztery wzory CV. Nowe wzory CV wyróżniają się podziałem treści CV na dwie kolumny.

Jedna z kolumn zawiera dane osobowe wraz ze zdjęciem. Druga kolumna zawiera sekcje CV, które są dostępne w kreatorze.

Nowe wzory CV umożliwiają w większym zakresie stworzenie CV na jedną stronę A4 poprzez podział treści na dwie kolumny.

Została, także dodana możliwość zmiany treści klauzuli CV.

W celu skorzystania z nowych wzorów CV przejdź do strony z wyborem szablonu CV.