PRZEJDŹ DO KREATORA CV

Jak napisać CV bez doświadczenia?

Data dodania: 2014-11-03

Co jednak z tym i, którzy w najważniejszej części dokumenty "doświadczenie zawodowe" nie mogą pochwalić się niczym? Co z absolwentami bez doświadczenia, Paniami dotąd zajmującymi się domem i długotrwale bezrobotnymi? Co takie osoby mogą zawrzeć w CV, aby konkurować z innymi kandydatami na konkretne stanowiska?
Okazuje się, że ich szanse są spore, a sytuacja wcale nie jest tak patowa, na jaka wygląda! Oto kilka wskazówek, które pozwolą stworzyć ciekawe, profesjonalne i atrakcyjne dla pracodawcy CV bez doświadczenia zawodowego.

Kończę edukację - to ważna informacja!

Wszyscy absolwenci mają dość dobry punkt wyjścia, a ich brak doświadczenia zawodowego wydaje się być zrozumiały, co jednak nie oznacza, że takowego nie posiadają. Z pewności trudno będzie im wpisać kilkuletni etat, ale w takim przypadku warto przed części "doświadczenie" zawrzeć krótką informację pod hasłem "cel zawodowy", w którym zwięźle przedstawią to, co pragną osiągnąć po zakończeniu szkoły.

W kategorii "doświadczenie" z kolei warto podać wszystkie dorywcze prace, jakich się podejmowali - pomoc sąsiadkom, pomoc edukacyjna, praca weekendowa - ważne, aby wykazać, że mimo ciągłego kształcenia, osoby takie były aktywne i zdobywały doświadczenie.

Tu przydadzą się także wszelkie informacje o dzielności pozazawodowej. Ktoś pomagał w fundacji? Działał w samorządzie? - trzeba to powiedzieć pracodawcy - to przecież doświadczenia, które uczą równie wiele, co praca na etacie! Dzięki temu tworzy się pewien profil osobowościowy, który dobremu specjaliści od HR powie więcej niż 20 letnie doświadczenia, w dosłownym tego słowa rozumieniu.

Absolwenci to osoby, które w swoim CV powinny też mocno skupić się na części "umiejętności". W końcu nadal są w toku edukacji, stąd wszystko to, czego się nauczyły, będzie działało na ich korzyść. Programy, urządzenia, dodatkowe kursy, języki - należy pokazać, że czas edukacji został w pełni wykorzystany i teraz wchodzi się na rynek pracy gotowym zamienić ten ogromny potencjał wiedzy w konkretne i profesjonalne działania

Nie mieć pracy nie znaczy być biernym!

W bardzo podobny sposób do problemu swojego CV powinni podejść Ci, którzy etap edukacji i dyplomu mają już dawno za sobą, a jednak nie mają doświadczeni zawodowego. To wcale bowiem nie musi oznaczać, że nie byli aktywni i nie mają kompetencji do objęcia konkretnego etatu.

Praca na etacie czy własna firma to bowiem nie jedyne sfery, w których zdobywa się doświadczenie.

Jeśli do tej pory kobieta prowadziła gospodarstwo domowe i dorywczo pomagała mężowi w rodzinnej firmie - to ma ogromne doświadczenie, które warto pokazać i opisać. A może aktywnie działała w komitecie rodzicielskim, w jakiejś fundacji lub udzielała się jako wolontariusz? To realne umiejętności, które są równie ważne, co praca zarobkowa!

Podobnie panowie - pomagali przy organizacji imprez, a może postawili sąsiadowi ogrodzenie? Wykonywali prace domowe i remontowe, naprawiali zepsute krany czy może w tym czasie uczestniczyli kursach i się dokształcali?

Jeśli tak, to to są dokładnie te elementy, które należy umieścić w punkcie "doświadczenie" i są one bardzo wartościowymi informacjami!