PRZEJDŹ DO KREATORA CV

Jakie dane osobowe powinno zawierać CV - stan cywilny

Data dodania: 2019-01-26

Osoby uczestniczące w procesie rekrutacji często zastanawiają się jakie dane osobowe oraz dane dotyczące ich życia prywatnego powinny znajdować się w CV.

Dane wrażliwe a dane osobowe

Art. 9 RODO wyróżnia dane wrażliwe, które są specjalnie chronione i nie mogą być przetwarzane. Należą do nich:

 • pochodzenie rasowe i etniczne,
 • przekonania religijne i światopoglądowe,
 • poglądy polityczne,
 • przynależność do związków zawodowych,
 • dane genetyczne i biometryczne,
 • dane o stanie zdrowia,
 • dane dotyczące orientacji seksualnej.

Art. 4 RODO określa danymi osobowymi dane, które umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Choć ustawa nie wszystkie wymienia konkretnie to przyjmuje się, że należą do nich:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub zameldowania,
 • nr PESEL,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu.

Dane te podlegają ochronie, ale mogą być przetwarzane i to tylko te dane umieszczamy w CV.

Ryzykowny stan cywilny

Kodeks Pracy nakazuje pracodawcom (już na etapie rekrutacji) równe traktowanie pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, poglądy polityczne, religię, przynależność związkową, orientację seksualną. To właśnie z tego powodu pracodawcy od dawna nie zamieszczają ogłoszeń typu „zatrudnię młodą kobietę …”.

Pisząc CV nie wiemy, kto będzie je czytał, czy jest to osoba otwarta zwracająca uwagę tylko na kwalifikacje i osiągnięcia, czy też myśli stereotypami. I to właśnie z tego ostatniego powodu lepiej nie umieszczać informacji o stanie cywilnym. Informacja ta w połączeniu z informacją o wieku (PESEL) oraz informacją o płci (imię) może sprawić, że mimo doskonałych kwalifikacji aplikacja zostanie odrzucona.

Niektórzy pracodawcy uważają, że młoda mężatka szybko zajdzie w ciążę i pójdzie na zwolnienie, podobnie jest w przypadku młodych matek. Inaczej stereotypy funkcjonują w przypadku mężczyzn. Tu funkcjonuje stereotyp, że młody mężczyzna żonaty będzie odpowiedzialnym pracownikiem, natomiast kawalerowi nie będzie zależało na pracy. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Młoda matka może zatrudnić opiekunkę do dziecka, natomiast mężczyzna mający rodzinę na utrzymaniu poszukać pracodawcy, który zaproponuje mu lepsze warunki płacowe.

Co powinno zatem zawierać dobre CV?

Dane osobowe należy ograniczyć do tych podstawowych, które umożliwią rekruterowi skontaktowanie się z kandydatem. Stan cywilny w CV jest zbędny, dla pracodawcy angielskiego wręcz nie można go podawać, ponieważ w Anglii są to dane wrażliwe.

Dla pracodawcy najważniejsze są kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia. I na tym właśnie należy się koncentrować pisząc CV. Oczywiście nie można uprawiać „radosnej twórczości”.

Wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą i w razie konieczności możliwe do weryfikacji. Należy skoncentrować się tylko na tych kompetencjach, osiągnięciach i umiejętnościach, które są istotne dla stanowiska, o które się ubiega kandydat.

Dobre CV powinno być konkretne, opracowane indywidualnie dla danego pracodawcy (nie można „hurtowo” rozsyłać tego samego CV) i najlepiej, by nie przekraczało jednej strony A4. Pracodawcy i rekrutorzy to osoby zapracowane, ale posiadające umiejętność wyławiania najważniejszych informacji w ciągu 1-2 minut. W CV musi znaleźć się informacja, która zwróci jego uwagę, która będzie wyróżniała kandydata od całej reszty. To najważniejszy krok w całym procesie rekrutacyjnym.